A-D pretvarač


A-D pretvarač
• A-D converter

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pretvàrāč — m 〈G pretvaráča〉 1. {{001f}}onaj koji nešto pretvara, koji čini da jedno bude drugo, da nešto stvarno ili prividno promijeni svoju prirodu 2. {{001f}}tehn. a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}transformator{{/ref}} b. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pretvarač — pretvàrāč m <G pretvaráča> DEFINICIJA 1. onaj koji nešto pretvara, koji čini da jedno bude drugo, da nešto stvarno ili prividno promijeni svoju prirodu 2. tehn. a. v. transformator b. v. konverter (1) ETIMOLOGIJA vidi pretvoriti …   Hrvatski jezični portal

  • transfòrmātor — (transformȃtor) m 1. {{001f}}onaj koji transformira; pretvarač, pretvornik, opsjenar 2. {{001f}}tehn. statički pretvarač napona i jakosti izmjenične električne struje korištenjem elektromagnetske indukcije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konvèrtēr — m 〈G konvertéra〉 uređaj koji pretvara jedan oblik energije u drugi; pretvarač struje, mjenjač ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konverter — konvèrtēr m <G konvertéra> DEFINICIJA 1. uređaj koji pretvara jedan oblik energije u drugi; pretvarač struje 2. inform. program ili uređaj koji prevodi neki signal ili podatke iz jednog formata u drugi 3. tehn. u televiziji, uređaj koji… …   Hrvatski jezični portal